خون عیسی
من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ
در باب 6 انجیل یوحنا عیسی 4 بار این جمله را برای ایمانداران تکرار می کند : ” در روز واپسین او را بر خواهم خیزانید ” قیام بخشی از نجات است
” هر که بدن مرا بخورَد و خون مرا بنوشد، حیات جاویدان دارد، و من در روز بازپسین او را بر‌خواهم خیزانید. زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. کسی که بدن مرا می‌خورَد و خون مرا می‌نوشد، در من ساکن می‌شود و من در او. ” ( یوحنا 6 : 54 -56
کلمات می خورد، می نوشد، ساکن می شود همگی در زمان حال استمراری به کار رفته اند. یعنی آنکه همواره بدن مرا می خورد و دائماً خون مرا می نوشد دائماً در من ساکن است و من در او. بسیار واضح است که خداوند اهمیت بسیار خاصی برای خوردن بدن و نوشیدن خون خود قائل است. من واقعاً فکر می کنم که خداوند در اینجا درباره آئین عشای ربانی سخن می گوید که گاهی شام خداوند خوانده می شود. زمانی که در بین مسیحیان عرب خدمت می کردم وقتی آن ها شراب را بر می داشتند چنین می گفتند: ” بیائید خون خداوند را بنوشیم. ” به نظر من آن مسیحیان عرب تصویر صحیحی از شام خداوند داشتند. زیرا عشا همان خوردن خون عیسی است . برخی می گویند : ” ما عبارت نوشیدن خون را دوست نداریم . ” بیاد دارم چند سالی طول کشید تا بتوانم خود را با این جمله تطبیق دهم. اما برای داشتن حیات جاودانی ما باید خون عیسی را بنوشیم و بدن او را بخوریم
خداوندا تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم من با نوشیدن خون تو و خوردن بدن تو در حیات جاودانی تو شریک می گردم و اعلام می کنم که من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ .آمین