مراقبت از هیکل
بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است
کلام خدا مرا به سوی نتیجه ای عملی در مورد جسم هدایت نمود. نمی خواهم آنچه برایم آشکار شده را به دیگران تحمیل کنم اما در مورد این موضوع دعا و دقت نمودم و با کمک خداوند تغییراتی در روش زندگی خود ایجاد کرده ام. به این نتیجه رسیدم که باید با احترام و توجه بسیاری با جسم خود رفتار کنم زیرا معبد خداوند است. بار دیگر یادآوری می کنم که پولس چنین می گوید :” آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ ” ( اول قرنتیان 6 :19 ) اگر ما این قسمت از کلام خدا را جدی بگیریم با بدن های خود همانطور رفتار خواهیم کرد که با خانه خدا رفتار می کنیم. زیرا حقیقتاً جسم ما معبد روح القدس است. برای لحظه ای فرض کنید که خداوند ما را مسئول یک ساختمان به عنوان معبد خود قرار داده است. بنایی متشکل از سنگ و آهن و شیشه. اگر وظیفه شناس و امانت دار باشیم در مورد مراقبت از آن جدی خواهیم بود و سعی می کنیم آن را تمیز نگاه داریم، گرد و خاک آن را تمیز کنیم و اجازه ندهیم که شیشه ای در آن شکسته شود و یا دستشویی کثیف بماند. ما برای اینکه بتوانیم این ساختمان را در بهترین وضعیت ممکن نگاه داریم احساس مسئولیت می کنیم. من و شما به عنوان مسیحیان مسئولیت بیشتری در قبال بدن های خود داریم. بدن هایی که معبد روح القدس هستند و باید سعی کنیم آن را در بهترین شرایط نگاه داریم و باید بدانیم که چه کارهایی به ما در انجام این امر کمک می کنند. پولس در نامه دوم خود به تیموتائوس چنین می نویسد : ” زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط است.” ( دوم تیموتائوس 1 : 7 ) در این آیه می بینیم که روح القدس روح انضباط نامیده شده است. اما در اینجا توازنی وجود دارد و آن این است که اگر ما نخواهیم او به زندگی و وجود ما نظم ببخشد او این کار را با اجبار انجام نخواهد داد. اگر ما برای دست یابی به نظم از روح القدس در خواست کمک کنیم یقیناً این کار را برای ما انجام خواهد داد
خداوندا تو را برای خون عیسی و عمل روح القدس شکر می کنم . از روح القدس برای دست یابی به نظم شخصی کمک می طلبم تا بتوانم بدن خود را در بهترین شرایط ممکن نگاه دارم .زیرا بدن من معبد روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است .آمین