ثمرۀ سعی و تلاش
بیائید کوشا باشیم
ثمرۀ سعی و تلاش باید از طریق افزایش مشارکت حاصل شود. نباید تلاش کنیم که زندگی مسیحی خود را به تنهایی پیش ببریم. کلام خداوند می گوید که ما اعضای یک بدن هستیم و همه ما به یکدیگر نیازمندیم. به عنوان مثال ( رومیان 12: 4 – 5 را مطالعه کنید. ) حالا به داود فکر کنیم. زمانی که به مصاف جلیات رفت تنها 5 سنگ صیقلی را به عنوان اسلحه برداشت. چرا این سنگ ها صاف بودند ؟ اگر این سنگ ها صاف نبودند در آن صورت نمی توانستند سلاحی مناسب در دستان داود باشند و هر اشتباهی می توانست به قیمت جان داود تمام شود. این سنگ ها صاف بودند زیرا برای مدت زمانی طولانی در ساحل قرار داشتند. جایی که دائما آب به آن ها برخورد می کرد و آنها به یکدیگر سایده شده و این عمل لبه های تیز آنها را از بین برده بود. ایمان دارم زمانی که عیسی مسیح می خواهد مسیحیانی را یافته و آنها را بکار ببرد او به ساحل می رود. زمانی که آب خالص کلام خدا دائماً بر روی آنها جریان داشته باشد آن ها را شسته و صاف می نماید. اینجاست که آنان می توانند با یکدیگر مشارکت داشته باشند و لبه های تیز یکدیگر را از بین ببرند. افزایش مشارکت ما را تبدیل به سنگ های صافی می کند. پیشنهاد آخر من این است که خود را تسلیم نظمی خاص بکنید. هیچ گاه در زندگی شما با بی نظمی محصولی حاصل نمی شود. من در زندگی خود دو نوع نظم دارم. اولین نظم شخصی. یعنی روشی که من زندگی خود را سر و سامان می بخشم و این نظم حتی در ساده ترین قسمت های زندگی من وجود دارد. مانند اینکه چه زمانی از خواب بیدار شوم. چی بخورم. چی بپوشم و چگونه به نظافت شخصی خود رسیدگی کنم. برای دست یابی به محصولی مناسب انجام تمامی این جزئیات در زندگی ضروری است. علاوه بر آن ایمان دارم که هر مسیحی در شرایط طبیعی باید نظم کلیسایی داشته باشد و مطیع قوانین کلیسایی باشد. او باید عضو کلیسا باشد و تحت اقتدار رهبران کلیسا تسلیم قوانین باشد
خداوندا از تو به خاطر ورود به آسایشت متشکرم. اعلام می کنم که ثمرۀ کوشایی از طریق مشارکت و نظم و قانون حاصل می شود و من هر دو را با آغوش باز می پذیرم. زیرا من باید کوشا باشم. آمین