ما پذیرفته شده هستیم
عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم
تعریفی که برای طرد شدگی وجود دارد در واقع حسی منفی است که ” تو ناخواستنی هستی.” یا با وجود این که شما دوست دارید دیگران شما را دوست بدارند احساس می کنید که هیچ کسی علاقه ای به شما ندارد. این احساس می تواند همانند اشتیاقی باشد که می خواهید در گروهی عضویت داشته باشید اما شما را از آن بیرون گذاشته اند. این احساس چنان است که گوئی شما همیشه از بیرون به درون گروه نگاه می کنید. یکی از دلایلی که امروزه بیشتر مردم از احساس طردشدگی رنج می برند بافت جامعه و فشارهای موجود است. مخصوصاً فشارهایی که باعث از هم پاشیده شدن خانواده ها می گردد. متضاد طردشدگی چیست ؟ پذیرش. قسمت آخر افسسیان 1 : 6 را دوست دارم جایی که پولس در آن چنین می گوید
” …. فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است
عیسی یگانه پسر حقیقی خداوند طرد شد تا ما که سرکشان نالایقی بودیم بتوانیم از آن پذیرشی که او نزد پدر دارد برخوردار شویم. خانواده خداوند بهترین خانواده است. همتا ندارد. حتی اگر خانواده زمینی شما اهمیتی به شما ندهند، اگر پدرتان شما را رد کرده و مادرتان هرگز وقتی برای شما نداشته، خداوند در هر شرایطی شما را می خواهد. شما پذیرفته شده هستید و او به شما اهمیت و محبت و توجه خاصی دارد. هر کاری که وی در این خلقت انجام می دهد حول محور شما به عنوان فرزندانش می گردد. زمانی که خداوند می گوید ما پذیرفته شده هستیم این بدان معنا نیست که او صرفاً ما را تحمل می کند. ما هرگز وقت او را نمی گیریم. او هرگز ما را به گوشه ای نمی راند و بگوید: ” صبر کن سرم بسیار شلوغ است . برای تو وقتی ندارم .” بلکه او چنین می گوید : ” مشتاق تو هستم ای فرزند. تو را می خواهم تو همواره نزد من پذیرفته شده هستی. خوش آمدی. زمان بسیاری منتظر تو بوده ام
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که از طریق پسر یگانه خداوند پذیرفته شده هستم. او مرا مشتاقانه می پذیرد. چون عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم .آمین