گناهان خود را در نور آشکار کنید
خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد
رفاقت جایگاهی است که نور خدا در آنجا آشکار می شود. برای همین رفاقت جائی است برای آزموده شدن. هر چه رفاقت میان دو نفر صمیمانه تر باشد نور نیز در آنجا قوی تر و شدیدتر عمل می کند تا به جایی که دیگر هیچ گوشه و زاویه ای در زندگی تان مخفی نمی ماند. هیچ سایه ای وجود ندارد و هیچ موضوعی پنهان و پوشیده نیست. برای انسان ها چنین جایی ترسناک است اما در چنین جایی است که خون عیسی به طور کامل نقش پاک کنندگی خود را ایفا می کند. اگر خواهان پاک شدن هستید باید بدانید که این پاک شدن در نور حاصل می شود. اگر در حضور خداوند در راه اشتباهی قدم بر می دارید و یا با همسایه خود مشکلی دارید در واقع به طور کامل در نور نیستید و خون عیسی هیچ جا به جز نور نقش پاک کنندگی خود را نخواهد داشت
پس باید چه کار کنید ؟ به نور بیائید . یعنی چه ؟ گناهان خود را اعتراف کنید. آشکارا آنها را در حضور خداوند اقرار کنید. این سخت ترین کاری است که یک انسان می تواند انجام دهد. نور بسیار درخشان و تابان است و شما ممکن است با خود چنین بیاندیشید : اوه ! آیا می توانم آن خاطره وحشتناک یا آن موضوع مخرب یا آن راز گناه آلود را به این نور بیاورم؟ انسان های عادی از این کار خودداری خواهند کرد. اما حقیقت این است زمانی که گناه وارد نور می شود محو می شود زیرا خون آنرا پاک می سازد. اما اگر گناه خود را به نور نیاورید آن را برای همیشه در خود نگاه خواهید داشت. این اصل بسیار شگفت انگیزی است که خون تنها در نور عمل می کند. چنین در نظر بگیرید که ما شرایط گام برداشتن در نور را داریم و اگر چنین باشد باید با ایمانداران دیگر نیز در رفاقت و مشارکت صحیحی باشیم و حالا حق داریم این شهادت را اعلام کنیم
خداوندا تو را شکر می کنم و از تو بخاطر خون عیسی متشکرم . اعلام می کنم که اکنون هر خاطره بد و گناه مخفی را در نور تو اعلام می کنم ( در این قسمت به گناهان خود اعتراف کنید ) و آنها را در مقابل نور عیسی قرار می دهم تا خون او آنها را بپوشاند . خون عیسی مسیح پسر خدا همواره مرا از تمام گناهان پاک می سازد. آمین