کسب شرایط لازم
خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد
بیائید دقیق تر به آنچه در اول یوحنا 1 : 7 نوشته شده نگاه کنیم
” امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می‌سازد. ” ( اول یوحنا 1 : 7
اما این سه جز از کلام خدا چگونه با یکدیگر ارتباط دارند و با هم به کار می روند؟ راه رفتن در نور ، رفاقت با یکدیگر و پاک شدن توسط خون. بسیاری از مردم خون را بر خود اعلام می کنند اما آن ها فاقد دو ویژگی دیگر ذکر شده بالا هستند. بنابراین شرایط لازم برای دریافت آن پاکی و حافظت را ندارند. پاک شدن توسط خون عیسی مسیح شرایطی دارد که پس از انجام دو پیش شرط به وقوع می پیوندد. این آیه با کلمه اگر شروع می شود. قرار گرفتن کلمه اگر در ابتدای جمله آن را شرطی می کند. یعنی برای ثابت شدن قسمت دوم فرضیه باید قسمت اول آن صحیح باشد. خود عیسی نور حقیقی است و اگر ما در نور گام بر می داریم آن دو نتیجه حاصل می شود و آن این است که اول با یکدیگر رفاقت خواهیم داشت و دوم توسط خون او پاک خواهیم شد.
از لحاظ منطقی اگر با یکدیگر رفاقت نداشته باشیم نشان می دهد که در نور گام بر نمی داریم و اگر در نور راه نمی رویم حق نداریم ادعا کنیم که خون عیسی گناهان ما را پاک کرده است. بنابراین چنین نتیجه گیری می کنیم اگر رفاقت نداریم در نور نیستیم و اگر در نور نیستیم خون عیسی باعث پاک شدن گناهان ما نخواهد شد. تنها در نور است که خون عیسی می تواند ما را پاک کند این یکی از مهمترین اصولی است که باید درک کنیم
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم . اعلام می کنم که از عمق وجود می خواهم در نور راه روم. می دانم که عیسی نور حقیقی است و تصمیم گرفته ام به صورت کامل با ایمانداران دیگر در رفاقت باشم و از گناهانم پاک شوم . خون عیسی مسیح پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد. آمین