خداوند محافظت می کند
خداوند قومش را ترک نخواهد کرد
زمانی که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد من در اورشلیم زندگی می کردم. به یاد می آورم زمانی که پرچم اسرائیل در مرکز اورشلیم بر افراشته شد با خود گفتم این حقیقتاً شگفت انگیز است. " ای قومها کلام خداوند را بشنوید و آن را در سرزمین های دور دست ساحلی اعلام کنید. بگوئید آن که اسرائیل را پراکنده ساخت ایشان را گرد می آورد و چنانکه شبان گله خویش را می پاید او نیز از ایشان مراقبت خواهد کرد. " ( ارمیا 31 : 10 )2500 سال پیش خداوند چنین مقرر فرمود که وعده ای خاص به سوی تمامی ملت ها در سراسر زمین فرستاده شود و این وعده امروز در برابر چشمان و گوشهای ما آشکار شده است. امروز می توانیم بگوئیم که : " آن که اسرائیل را پراکنده ساخت ایشان را گرد می آورد و چنانکه شبان گله خویش را می پاید او نیز از ایشان مراقبت خواهد کرد ." این روزها روزهایی است که هیچ کس نمی داند فردا چه اتفاقی ممکن است در اسرائیل رخ دهد. ممکن است که در طول 24 ساعت آینده بدون هیچ هشدار قبلی جنگی آغاز شود. ولی خداوند اسرائیل را محافظت خواهد نمود همانطور که شبان گله اش را محافظت می کند. این اطمینان وجود دارد که صرف نظر از فشارهای سیاسی و خشونت هایی که ممکن است بر علیه این قوم اتفاق بیافتند خداوند اسرائیل را محافظت کرده و آنها را دوباره جمع خواهد کرد. خداوند همان وعده را در مزمور 121 : 7 – 8 به ما می دهد : " خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد؛ او حافظ جان تو خواهد بود! خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت، از اکنون و تا به ابد! " دانستن این حقیقت که خداوند با شما است بسیار عالی است. او نه تنها درآغاز سفر با شما است بلکه وقتی به انتهای آن می رسید نیز با شما است. نه تنها وقتی که شما صبح ها سر کار می روید بلکه هنگام عصر زمان بازگشت نیز با شما است. خداوند همواره با شما است و شما را محافظت و مراقبت می کند و او این کار را از هم اکنون تا به ابدالاباد انجام خواهد داد. خداوند خالق ، محافظ ما است
خداوند تو را شکر می کنم که نسبت به قومت اسرائیل وفادار بوده ای . من برای آن ملت شفاعت می کنم و اعلام می کنم همانطور که خداوند محافظ قومش است مراقب و محافظ من نیز هست . برای اینکه خداوند قومش را ترک نخواهد کرد.آمین