خداوند حاضر است
خداوند قومش را ترک نخواهد کرد
خداوند به ابراهیم و یعقوب وعده داد که نسل آنها مانند شنهای ساحل بی شمار خواهند بود. این وعده تصویری واضح از چیزی است که 2000 سال بعد در قوم اسرائیل مشاهده می شود . امواج سهمگین بسیاری بر آنان فرود آمد. حملات بسیاری از سوی مردم و نیروهای شرارت و خود شیطان بر قوم یهود وارد آمد.این فشارها به روش های مختلفی بر قوم یهود وارد شد. دریا متلاطم شد موج ها خروشیدند و دریا امواج سهمگینش را بر تن شن های ساحل کوبید. اما می دانید چه اتفاقی افتاد؟ شنها پیروز شدند چون خداوند گفته بود این اتفاق خواهد افتاد و بخاطر کلام خداوند بود که این پیروزی به شنها بخشیده شد. بسیار مهم است بدانیم که این خود قوم یهود نبودند که انتخاب کردند قوم خدا خوانده شوند بلکه این خود خداوند بود که آنها را برگزید. ایمان دارم هر انتخابی که خداوند انجام می دهد صحیح است. فرقی نمی کند که چه نیروهای مخالفی در مقابل آن انتخاب سر بر آورند چون خداوند انتخاب و کار صحیح را انجام می دهد. خداوند قوم خود را ترک نخواهد کرد نه به این خاطر که آنها شایسته این وفاداری بودند بلکه به خاطر نام عظیم خود آنها را ترک نخواهد کرد. نام خداوند بر اسرائیل و آن قوم نهاده شده است و آنچه در اینجا مهم است احترام نام خداوند است.عیسی در عهد جدید همان اطمینان را به ما نیز می بخشد : " زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک نخواهم کرد. " ( عبرانیا ن 13 :5 ) گاهی ممکن است ما به هیچ وجه از حضور او آگاهی نداشته باشیم اما او بوسیله روح القدس خود همراه ما است. فرقی نمی کند که ما کجا برویم چون خداوند حاضر مطلق است. او با روح خود درکنار ما حضور دارد. روحی نا مرئی که اغلب از حضور آن نا آگاه هستیم اما نمی توانیم از آن نیز بگریزیم. این حقیقت برای یک بی ایمان ممکن است ترسناک باشد اما برای یک ایماندار موجب تسلی ، تقویت و اطمینان است
خداوندا تو را شکر می کنم که تو به قوم خود متعهد و وفادار بودی . من امروز برای قوم تو دعا می کنم و برای آن ها شفاعت می کنم و اعلام می کنم همانگونه که خداوند در عهد عتیق به همراه قوم خود بود امروز با من نیز هست زیرا خداوند قومش را ترک نخواهد کرد. آمین