اهمیت رژیم غذایی صحیح
بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است
رژیم غذایی صحیح یکی از جنبه های ضروری زندگی است. همه افراد آگاهانه یا نا آگاهانه از رژیم غذایی خاصی پیروی می کنند و البته رژیم های غذایی متفاوتی وجود دارد. یکی از این رژیم ها گیاه خواری است. با افراد بسیاری ملاقات کرده ام که علاقه به گیاه خواری دارند. از آنها انتقاد نمی کنم و برای نظر و شیوه رژیم غذایی آنها احترام قائلم. با این وجود فکر می کنم آن ها باید مراقب طرز تفکر و برخورد خود نسبت به دیگران باشند. به آنچه پولس می گوید دقت کنید
” کسی را که ایمانش ضعیف است بپذیرید بی آنکه درباره مسائل مورد تردید حکم صادر کنید. ایمان یکی به او اجازه می دهد هر غذایی را بخورد اما دیگری که ایمانش ضعیف است فقط سبزیجات می خورد. آن که همه چیز می خورد نباید به آن که نمی خورد به دیده تحقیر بنگرد و آن که همه چیز نمی خورد نباید آن کس را که هر غذایی را می خورد محکوم کند. ” ( رومیان 14 : 1 -3
پولس می گوید که باید مراقب نحوه نگرش مان نسبت به دیگران باشیم. در این مورد نیز نباید کسی که گوشت می خورد آن کسی که گوشت نمی خورد را محکوم کند چون او هنوز نو ایمان است و خوردن آن را حرام می داند. یکی دیگر از عادات غذایی که توسط افراد بسیاری رعایت می شود اجتناب از خوردن مشروبات الکلی است اما کلام خدا به ما می گوید : ” تو علف را برای چارپایان می رویانی و گیاهان را تا انسان با آن زراعت کند تا از دل زمین خوراک بر آورد شراب را تا دل آدمی را شاد بگرداند و روغن را تا روی وی را شاداب سازد و نان را تا جان او را نیرو بخشد . ” ( مزامیر 104 : 14 – 15 ) خداوندا از دل زمین چیزهای بسیاری را بر می آورد تا از آن ها استفاده کنیم. شراب هم یکی از آن ها است که دل آدمی را شاد می گرداند اما واضح است که خداوند هرگز به ما حکم ننموده که از مشوربات الکلی کاملاً احتراز کنیم اما به ما اجازه مست شدن را هم نمی دهد
خداوندا تو را برای خون عیسی و عمل پرقوت روح القدس شکر می کنم .من حتی با آنچه می خورم و می نوشم نیز می خواهم خدا را جلال دهم. بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است .آمین