فیض غیر قابل مقاومت خداوند
من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام
” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم . و در محبت بنا بر قصد نیکوی اراده خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم.”( افسسیان 1 : 4 – 5
آیه بالا را می توان دو جور نقطه گذاری کرد. می توان محبت را به جمله اول و یا به جمله دوم ربط داد. ویرگول را در هر کجا که بگذارید این حقیقت باقی می ماند که خداوند از ازل ما را محبت کرده است. پیش از آنکه جهان آفریده شود خداوند ما را محبت کرده و ما را برگزیده و از پیش مقرر نموده و او زندگی خود را بر زمین طوری ترتیب داد تا ما بتوانیم با او روبرو شده و محبتش را تجربه کنیم. در غزل غزل های سلیمان جمله ای ساده اما بسیار قدرتمند وجود دارد . ” زیرا که عشق همچون مرگ نیرومند است ” ( غزل غزل ها 8 : 6 ) مرگ اجتناب ناپذیر است. وقتی که زمان مرگ کسی فرا می رسد هیچ کس نمی تواند آنرا دور سازد.هیچکس نمی تواند بگوید من آماده نیستم و تو را نمی پذیرم. هیچ کس این قدرت را ندارد که بتواند در مقابل مرگ مقاومت کند. اما عهد جدید ما را یک پله جلوتر می برد. زمانی که عیسی مرد و از مردگان قیام کرد او ثابت نمود که محبت قوی تر از مرگ است. قوی ترین و منفی ترین نیرویی که در دنیا وجود دارد و نمی شود از آن فرار کرد یعنی مرگ توسط قوی ترین نیروی مثبت دنیا که نمی شود در مقابل آن نیز مقاومت نمود مغلوب شد. محبت همیشه به هدف خود می رسد. محبت شکست ناپذیر است. هیچ مانعی در مقابل آن نمی تواند قد علم کند و محبت می تواند تمام موانع را پشت سر بگذارد تا به جائی که منظور نظرش است برسد.محبت خداوند شخصی و ابدی است. از ازل وجود داشته و غیر قابل مقاومت است. بنابراین خود را چنین تصور کنید. شما مانند مرواریدی در دستان عیسی هستید. به خود بگوئید محبت او نسبت به من شخصی و ابدی است. این محبت پیش از زمان وجود داشته و غیر قابل مقاومت است. سپس به یاد داشته باشید که او چه بهائی برای شما پرداخت کرد. او هر آنچه داشت را برای شما داد. باز ایستید و به او بگوئید. متشکرم
خداوندا از تو متشکرم که مرا در محبت بر گزیدی. اعلام می کنم که قبل از آفرینش جهان خداوند مرا دوست داشته و مرا برگزیده و زندگیم را مقرر فرموده است . او با محبت غیر قابل مقاومت خود این کار را انجام داده و من به عنوان فرزند خداوند به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . آمین