مشارکت با خداوند
با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم
بیائید به برخی از عمل کرد های روح در زمانی که می خواهد با نفس و جسم ما ارتباط ایجاد کند نگاه کنیم. دیدیم که روح خدا آگاه است. نفس خود آگاه است و جسم جهان آگاه . بسیار مهم است که بفهمیم نفس ما خود آگاه است. زمانی که مردم بر خود، مشکلات و نیازهای شان متمرکز می شوند در واقع در حیطۀ نفس عمل می کنند. فعالیت اولیه روح ما این است که به خداوند بپیوندد. این تنها جایی است که انسان می تواند مستقیم با خداوند بپیوندد.اول قرنتیان 17:6 پولس چنین می گوید
" اما آن که با خداوند می پیوندد با او یک روح است
نه یک نفس و نه یک جسم، بلکه یک روح . امتیاز عالی که ما در روح خود داریم این است که روح ما می تواند با خداوند پیوسته و با او مشارکت داشته باشد و این والاترین فعالیت روح انسان یعنی پرستش است. نفس انسان از سه بخش تشکیل شده که عبارتند از : فکر و احساس و اراده. اراده من آن قسمت از وجود من است که می گوید من می خواهم. فکر من آن قسمت است که می گوید من فکر می کنم و احساسات من آن قسمت از وجود من است که می گوید من حس می کنم. این سه بخش با یکدیگر نفس من را تشکیل می دهند. جسم من جهان آگاه است و این آگاهی از طریق حواس به دست می آید. ما از طریق جسم مان با محیط اطراف مان و دنیا ارتباط ایجاد می کنیم. دنیایی که در زمان و مکان محدود شده است. هدف اولیۀ خداوند این بود که روح انسان باید نفس او و نفس او باید جسم او را هدایت کند. روح تنها می تواند جسم را از طریق نفس کنترل کند. تنها یک استثناء در این زمینه وجود دارد و آن صحبت کردن به زبان ها است. برای همین است که صحبت کردن به زبان ها تجربه ای منحصر به فرد است . زمانی که ما به زبان ها سخن می گوئیم روح ما یکی از اعضای فیزیکی ما یعنی زبان را بدون دخالت نفس مان کنترل می کند. برای همین است که این تجربه بسیار اهمیت دارد
خداوندا از تو متشکرم که مرا به خود پیوند داده ای. اعلام می کنم که من با خداوند متحد شده و با او یک روح گشته ام. آمین