رهایی از رنج و عذاب
اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند
سالها به عنوان شبان در شهر لندن خدمت کرده ام و همواره کشمکش و جنگی سخت با افسردگی داشتم. این احساس به من حمله کرده و فشار می آورد و مرا در چنگال خود اسیر می ساخت و احساس ناامیدی و شکستی دائمی داشتم. شاید شما بتوانید این احساس را درک کنید. با تمام روشهایی که می دانستم با این شرایط جنگیدم اما موفق نشدم و هیچ پیشرفتی نداشتم .سپس این آیه از کتاب اشعیا را خواندم
” و به آنان که در صیهون سوگوارند تاجی به عوض خاکستر ببخشم و روغن شادمانی به عوض سوگواری و ردای ستایش به جای روح یاس . آنان بلوطهای پارسایی و نهال های مغروس خداوند خوانده خواهند شد تا جلال او نمایان شود . ” ( اشعیا 61: 3
زمانی که این آیات را می خواندم روح القدس به من نشان داد که مشکل من کجاست. سخنان او نوری بود که به ذهنم تابید. متوجه شدم که من علیه خودم نمی جنگم بلکه با موجودی دیگر در حال نبرد هستم. روح شریری که مرا عذاب می داد و مرا تحت فشار نگاه می داشت. زمانی که متوجه این حقیقت شدم 80 درصد از راه پیروزی را پیمودم. آگاهی ازاین حقیقت برای من یک پیروزی بود. تنها به یک آیه دیگر نیاز داشتم تا آن پیروزی را قطعی سازد و آن این آیه بود : ” و هر که نام خداوند را بخواند رهایی خواهد یافت زیرا به کوه صیهون و در اورشلیم رهایی یافتگانی خواهند بود همان گونه که خداوند فرموده و در میان بازماندگان کسانی که خداوند ایشان را فرا خوانده است . ” ( یوئیل 2 :32 ) واژه های این دو آیه را در کنار هم گذاشته و چنین دعا کردم : ” خداوندا تو به من نشان دادی که روح های شرارت مرا افسرده می نمایند. به نزد تو آمده ام و نام عیسی خداوند را صدا می زنم. مرا آزاد کن. و خداوندا مرا از آن روح که دائماً باعث عذابم بود رهایی بخشید .اکنون برنامه ریزی دوباره ذهنم به عهده من بود. من عادت به پرورش الگوهای منفی ذهنی داشتم که خداوند به من نشان داد این عمل به منزله انکار ایمانم در عیسی مسیح است. تربیت دوباره ذهنم بر عهده من بود. پس از گذشت چندین سال هر بار که فکری منفی و ناامید کننده ای به ذهنم می آمد آن را رد کرده و آن را با اعترافی نیکو از کلام می راندم. سال ها بعد تمام عمل کرد درونی من تغییر کرد و من تبدیل به شخص دیگری شده بودم
خداوندم عیسی تو را به خاطر پیروزی ات بر صلیب شکر می کنم. اعلام می کنم که من از رنج و عذاب آزاد شده ام و اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند هستند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند .آمین