پیروزی کامل و دائمی
من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم
مرگ فداکارانه عیسی بر صلیب تنها روشی است که خداوند برای نجات بشریت تدارک دیده است. کلام خداوند می گوید خداوند به جای اینکه اعمال مختلفی انجام دهد این گونه عمل نمود
" زیرا با یک قربانی، تقدیسشدگان را تا ابد کامل ساخته است. " ( عبرانیان 10 : 14
نویسنده عبرانیان چنین توصیف می کند. پس از آنکه عیسی آن قربانی را به جا آورد او در دست راست خداوند نشست ( ( آیه 12) . اما چرا نشست ؟ زیرا هرگز قرار نبود دوباره این کار را انجام دهد. عیسی با کار خود بر صلیب برای همیشه بر شیطان و پادشاهی او پیروز شد. این پیروزی کامل، دائمی و غیر قابل بازگشت بود. عیسی هرگز نمی بایست آن کار را دوباره انجام دهد. شیطان هم اکنون مغلوب شده و من و شما نباید دوباره او را مغلوب کنیم بلکه باید پیروزی که عیسی بر صلیب کسب کرده را در زندگی خود به کار برده و در پیروزی او قدم برداریم
ما در کولسیان 1 : 12 چنین می خوانیم : " پدر را شکر گویید که شما را شایستۀ سهیم شدن در میراث مقدّسان در قلمرو نور گردانیده است. "میراث ما در قلمرو نور است و هیچ تاریکی در آن راه ندارد. این میراث کاملا در نور قرار گرفته است.اما او چگونه این کار را انجام داد ؟
" زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است،که در او از رهایی، یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. " ( آیات 13 و 14
در این آیه بوسیله خون عیسی ما از قلمرو تاریکی رهایی یافته و به پادشاهی پسر عزیز خداوند منتقل می شویم یعنی مکان مان تغییر می کند
خداوندا از تو به خاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم که عیسی از طریق مرگ خود بر صلیب شیطان را مغلوب ساخته است. پیروزی او کامل ، همیشگی و غیر قابل بازگشت است. من پیروزی عیسی را در زندگیم بکار می گیرم و در آن پیروزی قدم بر می دارم. زیرا که من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافته ام. آمین