مسابقه ای طولانی و حساب شده
بیائید با استقامت در مسابقه بدویم
عبرانیان 12 : 1 به ما می گوید که باید هر بار گران را کنار بگذاریم. بیائید کنار گذاشتن بارها را در سایه شرکت نمودن در مسابقه نگاه کنیم. دونده جیب های خود را خالی می کند و سبک ترین و راحت ترین لباسی که می تواند را می پوشد. حتی یک گِرم بار اضافی یا غیر ضروری با خود حمل نمی کند. نکاتی وجود دارند که دقیقا گناه نیستند اما هنوز به عنوان بار بر ما سنگینی می کنند و ما را عقب نگاه می دارند. این نکات نیروی ما را تحلیل می برند و ما را بر آن می دارند که زمان و توجه بسیاری را صرف آن ها کنیم. به یاد داشته باشید که این مسابقه ای کوتاه نیست بلکه بلند و حساب شده. خصوصیت اولی که لازمه شرکت در این مسابقه است استقامت است. بسیاری از افراد زندگی مسیحی را همانند دو سرعت شروع می کنند و کمی بعد خسته می شوند.نیروی شان تحلیل می رود و به ندرت مسابقه را ادامه می دهند. به یاد داشته باشید که کتاب جامعه 9 : 11 به حکمت این نکته اشاره می کند که
” و باز دیدم که زیر آفتاب مسابقه از آن تیزروان نیست و نه جنگ از آن نیرومندان و نان برای حکیمان و نه ثروت برای فهیمان و نه نظر لطف برای عالمان بلکه در همگی دست زمان و حادثه در کار است
جملات زیر شهادت یک فرد پیروز است. یعنی پولس رسول
” جنگ نیکو را جنگیده ام مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشته ام اکنون تاجی پارسایی برایم آماده است تاجی که خداوند آن داور عادل در آنروز به من عطا خواهد کرد نه تنها من بلکه به همه آنان که مشتاق ظهور او بوده اند . ” ( دوم تیموتائوس 4 : 7 – 8
پولس می دانست که در مسابقه پیروز شده است. او مسیر خود را به پایان رسانده بود و می دانست که جایزه منتظر اوست. این شهادت پر جلالی است و من و شما نیز می توانیم چنین شهادتی داشته باشیم. اگر تنها شروط لازم را در زندگی مان بکار گیریم. آنچه مهم است سرعت و یا قدرت نیست بلکه استقامت است
خداوندا از تو متشکرم که مرا کمک می کنی تا به پیش روم. اعلام می کنم که هر بار گران را برای این مسابقه کنار می گذارم . زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین