شنیدن صدای خداوند
بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است
سرنوشت ما چه خوب و چه بد در گرو این است که پیروی از چه صدایی را در زندگی خود بر پیشه کنیم. شنیدن صدای خداوند و اطاعت از آنچه او می گوید برای ما برکت می آورد و بی توجهی به صدای خداوند باعث ورود لعنت های مختلفی به زندگی مان می شود. اطاعت از خداوند بدون اینکه ابتدا صدای او را بشنویم غیر ممکن است زیرا صدای او به ما می گوید که او از ما چه انتظاری دارد
مسیحیان بسیاری وجود دارند که نسبت به صدای خدا حساس نیستند. ممکن است من فعالیت ها و وظایف مذهبی خود را انجام دهم اما آن ها چیزی جز یک عادت و یک سری رسوم نیستند. روشهایی که نا آگاهانه و بدون شنیدن صدای خداوند انجام می گیرند. خداوند در میان تمام اصول و قوانینی که برای قوم خود تعیین نموده همواره از آنها خواسته که صدای او را بشنوند. در باب 7 کتاب ارمیا خداوند به قوم اسرائیل می گوید زمانی که آنها را از مصر آزاد کرد چه انتظاری از آنها داشته است. اولین چیزی که او مد نظر داشت این بود : ” نه فقط قانون قربانی را نگاه دارند بلکه به صدای او گوش کنند .” این صدای خداوند بود که قوم را هدایت می کرد تا شریعت را حفظ کرده و قربانی های ضروری را به جا آورند. حفظ ظاهری شریعت هیچ فایده ای برای آنها نداشت اگر آنها این کار را بر اساس شنیدن صدای خداوند انجام نمی دادند. خواسته اصلی خداوند این است که ما صدای او را بشنویم. ” زیرا آن روز که پدرانتان را از سرزمین مصر بیرون آوردم صرفاً درباره قربانی های تمام سوز و دیگر قربانی ها بدیشان سخن نگفتم و فرمان ندادم بلکه این فرمان را بدیشان داده گفتم از کلام من اطاعت کنید و من خدای شما خواهم بود و شما قوم من ” ( ارمیا 7 : 22 -23 ) در خواست ساده و اصلی این بود .” صدای مرا بشنوید و آن را اطاعت کنید و من خدای شما خواهم بود
خداوندا تو را برای خون عیسی و عمل روح القدس شکر می کنم . اعلام می کنم که می خواهم صدای تو را بشنوم و از آنچه او می گوید اطاعت کنم . این حقیقت را بر زندگی خود اعلام می کنم ” از من اطاعت کنید و من خدای شما خواهم بود . ” بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است. آمین