حقوق کامل آزادی
با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است
در افسسیان 1 : 7 می توان ثمرۀ خون عیسی در زندگی های مان را مشاهده کرد
” در او،ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم،که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود،همراه با حکمت و فهم کامل، به فراوانی به ما بخشیده است
از طریق خون عیسی بهای گناهان ما پرداخته شده است. این آیه را با آنچه عیسی در شام آخر ( متی 26 : 28 ) بیان کرد مقایسه کنید. زمانی که وی پیاله شراب را که نماد خون او بود به شاگردان داد فرمود : ” این است خون من برای عهد(جدید) که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. ” در عبرانیان 9 : 22 می خوانیم که بدون ریختن خون آمرزشی وجود ندارد. پس خون عیسی ریخته شد تا گناهان ما آمرزیده شود. در افسسیان 1 : 7 پولس به معنای این دو آیه در اشاره می کند. یعنی هم به آمرزش گناهان و هم به خون عیسی که باعث آمرزش می گردد. درک این مطلب اهمیت بسیاری دارد زیرا تنها زمانی از حقوق کامل آزادی برخوردار خواهیم شد که تمام گناهان ما با خون عیسی بخشیده شده باشد
خداوند آسمانی تو را به خاطر خون پر فیض عیسی شکر می کنم . اعلام می کنم چون گناهان من با خون او بخشیده شده از حقوق کامل این آزادی برخوردار هستم زیرا با خون عیسی تمام گناهان من بخشیده شده است. آمین