کمال الوهیت در مسیح
من در عیسی کامل گشته ام
” به هوش باشید کسی شما را با فلسفه ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد که نه بر مسیح بلکه بر سنت آدمیان و اصول ابتدای این دنیا استوار است . زیرا الوهیت با همه کلامش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است. ” ( کولسیان 2 : 8 – 10
این هدف من است تا بتوانم در پری که در عیسی مسیح به ما عطا شده است قرار بگیرم. او باید هدف نهایی ما و رضایت قلبی ما باشد ما می توانیم این حقیقت را با خیمه ای که موسی بنا کرد به تصویر بکشیم. این خیمه در عهد عتیق این گونه تشریح شده است. خیمه از سه بخش تشکیل شده بود. اولین قسمت ، قسمت خارجی و دو قسمت داخلی. اولین قسمت خیمه قدس و سپس قسمت درونی قدس الاقداس نام داشت. یکی از ساده ترین راههای تفکیک بخش ها از یکدیگر نوری بود که هر قسمت را روشن می کرد. قسمت خارجی با نور خورشید و ماه و ستارگان روشن می شد و در قسمت قدس هیچ روشنائی طبیعی وجود نداشت و نور توسط هفت چراغ دان تامین می شد. چراغدانانی که در کاسۀ آنها روغن ریخته می شد و روغن می سوخت و ان جا نورانی می گشت. وقتی که به قدس الاقداس وارد می شدید دیگر شما با حواس فیزیکی خود زندگی نمی کردید بلکه توسط ایمان زندگی می کردید. قابل توجه است که پس از پردۀ دوم هیچ نوری وجود نداشت. تنها یک دلیل برای ورود به آنجا وجود داشت و آن ملاقات با خداوند بود. زمانی که شخصی خالصانۀ پردۀ دوم را پشت سر می گذاشت آن قسمت با حضور ماوراء الطبیعی خداوند به صورت پر جلالی نورانی می گشت. این هدف نهایی است. جز تاریکی و خود خداوند هیچ جاذبۀ دیگری در آنجا وجود نداشت. اگر خداوند نمی آمد شما در تاریکی کامل باقی می ماندید
زندگی با خداوند به عنوان هدف ما بدان معنا است که ما نمی توانیم هیچ جایگزینی یا جذابیت دیگری را در زندگی مان به جای او قرار دهیم. خود خداوند تنها نوری است که من آن را می جویم نه نور طبیعی و نه نوری مصنوعی بلکه نور ماوراءالطبیعی حضور خود خداوند
خداوندا از تو به خاطر کاری که در من انجام می دهی متشکرم . اعلام می کنم که تنها خود خداوند است و تنها خدا است که من او را می جویم و پری مسیح که من آن را جستجو می کنم. زیرا من در مسیح کامل گشته ام . آمین