مشارکتی صحیح
بیائید به فکر یکدیگر باشیم
در نتیجه مشارکت با خداوند و دوستان ایماندارمان یک نتیجۀ تقریباً منفی ای بوجود می آید و آن این است که ما دیگر نمی توانیم با بی ایمانان مشارکت قبلی خود را داشته باشیم
” زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی ؟ مسیح و بلیعال را چه توافقی است و مومن و بی ایمان را چه شباهتی ؟ و معبد خدا و بت ها را چه سازگاری است ؟ ” ( دوم قرنتیان 6 : 14 – 16
آنچه پولس درباره شکاف بین ما و بی ایمانان می گوید اساساً جنبه فیزیکی ندارد و ما هر روزه با بی ایمانان سر و کار داریم در خانه مان ، در محل کار و در فعالیت های روزمره دیگر. در چنین شرایطی به عنوان یک مسیحی از ما انتظار می رود که روابطی دوستانه همراه با ادب و مهربانی با دیگران داشته باشیم تا شاهد نیکوی مسیح باشیم. اما ما نمی توانیم در اعمال آن ها که از لحاظ اخلاقی و روحانی گناه آلود است و باعث بی حرمتی به مسیح می شود شراکت داشته باشیم. در این زمینه ما باید به نصایح پولس در دوم قرنتیان 6 : 17 عمل کنیم
” پس خداوند می گوید از میان ایشان بیرون آئید و جدا شوید هیچ چیز نجس را لمس مکنید . ” ( دوم قرنتیان 6 : 17
اگر ما نسبت به صدای روح القدس حساس باشیم او همواره در مورد ارتباطات نادرست هشدار می دهد و می گوید که چگونه از خود در مقابل آنها محافظت کنیم. با این وجود مطمئن ترین محافظت در مقابل مشارکت اشتباه ، داشتن مشارکت های صحیح است. به عنوان فرزندان خداوند ما وارثان شادی و برکات بی شماری هستیم که دنیا از آن بی نصیب است. در واقع پولس به ما گفته : ” متبارک باد خدا و پدر ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است . ” ( افسسیان 1 :3 ) وقتی که ما به طور مرتب این برکات را با بقیه اعضای خانواده الهی تقسیم می کنیم دیگر مجذوب لذت های پر زرق و برق و ناخالص دنیایی که در تاریکی است نمی شویم

خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. اعلام می کنم که من از مشارکت با تاریکی خارج شده و وارد مشارکت با خداوند و خانواده الهی شده ام یعنی برادران و خواهرانم در مسیح. زیرا من باید به فکر دیگران باشم. آمین