فرا خوانده شده ایم تا مقدس باشیم
من مقدس هستم
پولس ایمان داران رومیان را چنین خطاب می کند
” به همه آنها که در روم محبوب خدایند و فراخوانده شده اند تا از مقدسان باشند “( رومیان 7:1
واژۀ مقدسان به افرادی اشاره می کند که دارای قدوسیت هستند. واژه بودنto be در زبان انگلیسی در حین ترجمه به این آیه اضافه شده است. از لحاظ لغوی در زبان یونانی این قسمت چنین نوشته شده است ” مقدس خوانده شده اند. ” به یاد داشته باشید که قدوسیت نوعی صلاحیت ظاهری نیست که ممکن است برخی ایمانداران به دست بیاورند. بلکه امری است که از تمامی ایمانداران انتظار می رود. پولس انتظار نداشت که گروه خاصی از ایمانداران خود را جدا کرده تا از دسترس بقیه ما که ایمانداران معمولی هستیم قرار نگیرند. به نظر پولس همه ایمانداران باید مقدس باشند. زمانی که شما مژده نجات مسیح را می پذیرید خداوند شما را مقدس می خواند. شما کسی هستید که جدا شده اید. زمانی که شما تسلیم روح القدس شده و عادل شمرده شدید ممکن است به خود نگاه کنید و چنین بگوئید. ” خوب من واقعاً مقدس به نظر نمی آیم. اما آنچه پولس گفت را به یاد داشته باشید که ” خداوند نیستی ها را به هستی فرا می خواند. ” ( رومیان 17:4 ) خداوند ابراهیم را پدر قوم های بسیاری می خواند قبل از آنکه حتی او یک پسر داشته باشد. ( پیدایش 17 : 4 ، 5 را مطالعه کنید.) زمانی که خداوند شما را با عنوانی خطاب می کند این به آن معنا است که خداوند می خواهد شما را به آن عنوان برساند. وقتی خداوند شما را مقدس می خواند شما مقدس هستید زیرا او شما را مقدس خوانده است. ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا قدوسیت در زندگی شما خود را آشکار کند اما حکم او برای شما این است
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای. اعلام می کنم که تو عنوان مرا در زندگیم محقق می سازی. زیرا من مقدس هستم . آمین