بدنهای حقیر
بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من
زمانی که انسان بر علیه خداوند سرکشی نمود تمام شخصیت وی تحت تاثیر قرار گرفت. کلمه ای که در کلام خدا برای تشریح شرایط انسان بعد از ورود گناه به کار می رود فساد است. تمامی جنبه های شخصیت انسان یعنی روح و جان و جسم او تحت تاثیر گناه قرار گرفت و انسان از لحاظ روحانی و اخلاقی و جسمی به سوی تباهی رفت. مرگ پایان فساد فیزیکی است. پولس می گوید
" پس، همان‌گونه که گناه به ‌واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و به ‌واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدین‌سان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند " ( رومیان 5 :12
از طریق گناه سَم فساد وارد وجود ما شد. اول قرنتیان 15 : 56 به ما می گوید : " نیش مرگْ گناه است و نیروی گناه، شریعت." درست مانند یک زنبور یا یک حشره که سّم خود را بوسیله نیش وارد بدن می کند شیطان نیز سم فساد و مرگ را از طریق نیش گناه وارد بدن ما کرده است. همه ما تبدیل به مخلوقات فاسدی شدیم. در فیلیپیان 3 : 21 پولس بدن های حال حاضر ما را بدن های " حقیر" می خواند. بدن های ما در شرایط حقیرانه ای قرار دارد ، بدلیل اینکه ما علیه

خود سرکشی و طغیان نموده ایم. فرقی نمی کند که چقدر عالی، سالم و قوی و پولدار یا مشهور هستیم. بدن های ما در شرایط سقوط کرده ای قرار دارند. ممکن است بهترین غذاها را بخوریم و بهترین نوشیدنی ها را بنوشیم اما باز هم احتیاج داریم از دستشویی استفاده کنیم. ممکن است قوی و سالم باشیم اما وقتی بیش از حد گرم شدیم عرق می کنیم. فقیر باشیم یا غنی در هر دو صورت عرق می کنیم . این عمل کرد درونی در بدن های ما به یاد آورنده این حقیقت است که همه ما یاغی و گناهکار هستیم و بدن های مان تحت تاثیر فساد قرار گرفته اند. به مدت پنج سال مشغول تعلیم به معلمان آفریقایی بودم و از توانایی ها و استعداد های ورزشی آنها در شگفت بودم . اما همیشه به این مردان قوی می گفتم : " به یاد داشته باشید که اگر یک پشه کوچک آنوفل شما را نیش بزند و خرطوم خود را وارد بدن شما کند شما به شدت تب کرده و دچار لرز شدیدی می شوید و حالتان دگرگون خواهد شود . " این شرایط بدن سقوط کرده ما است.خبر خوش این است که عیسی مُرد تا ما را نجات دهد و این نجات تنها شامل روح ما نمی شود. او کلیت وجود ما را نجات بخشید جسم و جان و روح مان را
خداوندا تو را شکر می کنم به خاطر این بدنی که برایم سرشتی . اعلام می کنم که عیسی مُرد تا کلیت وجود من نجات یابد. بنابراین اعلام می کنم که بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من. آمین