پذیرش خود
عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم
باید هر آنچه که خداوند در کلامش گفته را با ایمان بپذیرید. باید باور داشته باشید که در مسیح پذیرفته شده هستید .کلام خدا به ما می گوید که هدف خداوند از ازل این بوده که ما را فرزندان خود بگرداند و این هدف را محقق نموده است. او این هدف را از طریق مرگ عیسی بر صلیب ممکن ساخت. ( افسسیان 4 : 1 – 6 را مطالعه کنید. ) زمانی که از طریق عیسی نزد خداوند می آئید خدای پدر شما را می پذیرد. او روی خود را از شما بر نمی گرداند. برای پذیرفته شدن از سوی خداوند قدم بردارید. شما باید نخست خود را بپذیرید . بسیاری از مواقع این سخت ترین کار برای ما است. زمانی که بر می گردیم و به شکست ها و تصمیمات اشتباه خود می اندیشیم و شاید به زمان هایی که باعث نا امیدی دیگران شده ایم ممکن است نام خود را یک بازنده بگذارید. اما خداوند نام شما را ” پسر من و دختر من ” می نامد. ما نیز باید خود را بپذیریم زیرا خداوند ما را پذیرفته است. زمانی که از طریق عیسی نزد خداوند می آئید شما خلقتی تازه هستید
” پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. ( دوم قرنتیان 5 : 17 – 18
این یعنی خلقتی تازه. به خود تان همانند گذشته نگاه نکنید. زیرا شما خلقتی تازه هستید. بیائید با یکدیگر دعا کنیم. [ خداوندا از تو متشکرم که تو مرا دوست داری و از تو تشکر می کنم که عیسی یعنی پسر خود را برای من دادی تا به جای من بمیرد. متشکرم که او گناهان مرا بر خود گرفت و طرد شدگی مرا برداشته جریمه گناه مرا پرداخت کرد. از این رو که من از طریق او نزد تو آمده ام و طرد شده نیستم. من نخواستنی نیستم . من پذیرفته شده هستم و تو واقعاً مرا دوست داری. من واقعاً فرزند تو هستم تو واقعاً پدر من هستی من متعلق به خانواده الهی تو هستیم و آسمان خانه من است. از تو متشکرم ای خداوند آمین
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. ایمان دارم آنچه خداوند گفته حقیقت دارد.ایمان دارم در مسیح پذیرفته شده ام و من نیز خود را می پذیرم و اعلام می کنم عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم.آمین