سابقه ای پاک
من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم
یکی از شگفت انگیزترین جنبه های طبیعت خدا این است که وقتی او می بخشد این کار را نیمه کاره انجام نمی دهد. بلکه بخشش او تمام و کمال است. میکا نبی این حقیقت را به زیبایی بیان می کند
" کیست خدایی همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقیمانده میراث خویش در می گذرد؟ خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد زیرا از محبت کردن لذت می برد بار دیگر بر ما رحم خواهد کرد و بر گناهان ما چیره خواهد شد تو تمامی گناهان ما را به قعر دریا خواهی افکند امانت را برای یعقوب و محبت را برای ابراهیم به جا خواهی آورد چنانکه در روزگاران کهن برای پدران ما سوگند خوردی. " ( میکا 7 : 18 – 19
آیا این زیبا نیست که خداوند همه گناهان ما ، احساس گناه و اتهامات دشمن را زیر پای نهاده و سپس به عمق دریا افکنده است. شخصی چنین می گفت: " زمانی که خداوند گناهان ما را به عمق دریا می افکند در همان جا تابلویی نصب می کند که بر آن نوشته شده . ماهیگیری ممنوع ! " هرگز تلاش نکنید چیزی که خداوند دفن کرده است را دوباره بیرون کشیده و زنده کنید. اگر خداوند شما را بخشیده ، شما بخشیده شده هستید. هیچ اما و اگری وجود ندارد بخشش خداوند کامل است. خداوند با قوم خود در کتاب اشعیا چنین می گوید :" من هستم آری من که نافرمانی هایت را به خاطر خویشتن محو می سازم و گناهانت را دیگر به یاد نمی آورم . " ( اشعیا 43 : 25 ) زمانی که خداوند ما را می بخشد وی سابقه ما را پاک می کند. سابقه ما از هر لحاظ پاک است. به آن صورت که گوئی آنچه بخشیده شده هرگز رخ نداده و خداوند نه تنها سابقه ما را پاک می کند بلکه گناهان ما را نیز از یاد و خاطره خود پاک می سازد و او چنین گفته که هرگز گناهان ما را به یاد نخواهد آورد. خداوند حافظه ضعیفی ندارد اما او این توانایی را دارد که بخواهد چیزی را فراموش کند و زمانی که او می بخشد فراموش می کند
خداوندا از تو به خاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم که بخشش خداوند در من کامل است و او سابقه مرا پاک کرده و اکنون سابقه من عاری از هر گونه نا پاکی است. من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم. آمین