سخنان دلگرم کننده
برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند
چگونه ما خود را با اهداف خداوند برای اسرائیل هم راستا می سازیم ؟ می خواهم روشی ساده به شما پیشنهاد کنم. در اشعیاء 40 : 1 – 2 خداوند می گوید
“تسلی دهید قوم مرا تسلی دهید خدای شما می گوید به اورشلیم سخنان دلگرم کننده بگویید و او را ندا در دهید که دوران زحمت طاقت فرسایش به پایان رسیده و تاوان گناهش پرداخت شده است زیرا که به جهت تمامی گناهانش از دست خداوند دو چندان دریافت کرده است
من این آیه را بررسی کرده ام و جایی که می گوید قوم مرا تسلی دهید به خاطر اینکه به طور مستقیم خطاب به اورشلیم بیان می شود من چنین برداشت می کنم که منظور او قوم یهود است. قوم یهود نمی تواند جدای از اورشلیم به آرامش دست پیدا کند. قلب های آنها کاملاً با شهر اورشلیم گره خورده است. بنابراین اگر من درست گفته باشم و منظور از قوم من قوم یهود باشد این واژه ها خطاب به چه کسی گفته می شود؟ در عبری این واژه ها به صورت جمع به کار رفته است و خطاب به کسانی است که کتاب مقدس و اقتدار کلام او را می پذیرند. این مردم چه کسانی باید باشند؟ من و شما و افرادی مانند ما یعنی ایمانداران مسیحی. خداوند چه می گوید ؟ خداوند می گوید تسلی دهید قوم من را تسلی دهید. اسرائیل را تسلی دهید. خداوند از ما می خواهد اسرائیل را تسلی دهیم. با تعدادی از ایمانداران یهودی که به عیسی ایمان دارند دوست هستم و یکی از نکاتی که آنها به آن اشاره می کنند این است که کلیسای معاصر بیشتر از اسرائیل انتقاد می کند تا تسلی. ما برای انتقاد نمودن خوانده نشده ایم بلکه به ما دستور داده شده که اسرائیل را تسلی دهیم. آیا این مسئولیت را می پذیرید؟ ایمان دارم که این تسلی یکی از روش های آماده ساختن راه خداوند است. تعصب قرن ها و سوء تفاهمات باید شکسته شود. این مخالفت ها باید با قوت و گرمای محبت مسیحی ذوب شوند و از بین بروند. ایمان دارم که امروزه ماموریت ما همین است
خداوندا از تو به خاطر وعده هایی که به دوست داران اسرائیل داده ای شکر می کنم. اعلام می کنم که من قوم خداوند را تسلی خواهم داد و سخنان دلگرم کننده ای نسبت به اورشلیم خواهم گفت و برای آسایش و سلامتی اورشلیم دعا می کنم. باشد که دوستدارانت کامیاب شوند . آمین