Posts tagged with ‘تخت فیض،دل، قلب ،گناه’

1 Item

نان روزانه 30 اکتبر 2020،بیاید به تخت فیض نزدیک شویم

by admin

بیاید به تخت فیض نزدیک شویم مهم است که به تخت خداوند بدون حس محکومیت نزدیک شویم. به عبارت دیگر با جسارت ” اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم خداوندگار نمی شنید . ” ( مزامیر 66 : 18 ” اگر بدی را در قلب خود نگاه می داشتم ” این یعنی […]