Posts tagged with ‘جای خود،امثال 8:27 ،مردی’

1 Item

نان روزانه 16جولای 2017،جای خود را پیدا کنیم

by admin

جای خود را پیدا کنیم من عضو بدن مسیح هستم امثال 8:27 چنین می گوید ” مردی که از خانه اش آواره شود پرنده ای را ماند که از لانه اش آواره شده باشد آیا تا به حال پرنده ای را دیده اید که از لانه اش بیرون آمده باشد و نتواند به آن باز […]