جای خود را پیدا کنیم
من عضو بدن مسیح هستم
امثال 8:27 چنین می گوید
” مردی که از خانه اش آواره شود پرنده ای را ماند که از لانه اش آواره شده باشد
آیا تا به حال پرنده ای را دیده اید که از لانه اش بیرون آمده باشد و نتواند به آن باز گردد؟ هیچ چیزی مانند این تشبیه تاسف بار نیست. این تشبیه به خوبی توضیح می دهد که معنای در جای خود نبودن شما چیست. افراد بسیاری را مشاوره داده ام. افرادی که به آنها تنها چیزی که گفته ام این بوده است : ” یکی از مشکلات تو این است که تو در مکان جغرافیایی صحیحی نیستی.” تو قرار نیست اینجا باشی. هرگز نمی توانی به طور کامل ثمر بخش باشی تا اینکه در جای خودت قرار بگیری. اما جای شما مشخصاً به معنای مکان جغرافیائی تان نیست بلکه جایگاهتان در خداوند است، جای شما در بدن مسیح .کتاب مقدس چنین می گوید که هر یک از ما باید عضوی از اعضای بدن مسیح باشیم و به عنوان عضو بدن او هر کدام از ما باید در جای صحیحی که متعلق به آن عضو است قرار بگیریم. اگر دست ها به ران ها و پاها به بازوان چسبیده باشد احمقانه خواهد بود. شما باید بفهمید چه عضوی هستید تا بتوانید در جایی که صحیح و مناسب شما است قرار بگیرید. خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فرا خوانده است نه به سبب اعمال ما بلکه به خاطر رحمت و فیض خود. فیضی که در مسیح عیسی از ایام عزل به ما عطا شده بود
” پس از شهادت بر خداوند ما عار مدار و نه از من که به خاطر او در بندم بلکه تو نیز با اتکا به نیروی الهی در رنج کشیدن برای انجیل سهیم باش . خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فرا خوانده است. این نه به سبب اعمال ما بلکه به خاطر قصد و فیض خود اوست . فیضی که در مسییح عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود . ” ( دوم تیموتائوس 1 : 8 ، 9
این قسمت از کتاب مقدس قسمتی بسیار عالی است و ما تقریبا از درک عمق کامل آن ناتوانیم.کلام خداوند می گوید : ” خداوند ما را نجات داده ” اما این فرایند در همین جا متوقف نمی شود.هیچ نقطه و یا ویرگولی بعد از آن وجود ندارد او سریعاً ادامه می دهد ” ما را فرا خواند “. نجات یافتن یعنی فرا خوانده شدن. کسی وجود ندارد که نجات یافته باشد اما فرا خوانده نشده باشد. مسیحیان بسیاری وجود دارند که نجات را دارند اما از خواندگی خود اطلاعی ندارند. این بدان معنی نیست که آنها فرا خوانده نشده اند. وقتی خداوند شما را نجات می دهد در همان زمان شما را نیز فرا می خواند. تا زمانی که در خواندگی خود قرار نگیریم و آن خواندگی در زندگی تان محقق نشود شما دائماً نا امید خواهید بود و از وضعیت خود راضی نخواهید بود
عیسی جان از تو متشکرم که مرا به عنوان عضوی از بدن خود خوانده ای. اعلام می کنم که من جای خود و خواندگی خود را در تو یافته ام. من عضو بدن مسیح هستم . آمین