Posts tagged with ‘جلالی،پسران خدا،انتظاری،چیزی نو’

2 Items

نان روزانه 20 می 2020،جلالی که برای ما مقرر شده است

by admin

جلالی که برای ما مقرر شده است عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم ” زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. و آنان را که از پیش معین […]

نان روزانه 13 مارس 2020،جلالی که آشکار خواهد شد

by admin

جلالی که آشکار خواهد شد من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در نظر من رنجهای زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد ( در زمان رستاخیز ) هیچ است زیرا خلقت […]