Posts tagged with ‘خدا، هیکل روح القدس، فدیه’

1 Item

نان روزانه 26 فوریه 2020،خدا را در بدن خود جلال می دهم

by admin

خدا را در بدن خود جلال می دهم بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است ” یا نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح‌القدس است که در شما است که از خدا یافته‌اید و از آن خود نیستید؟ زیرا که به قیمتی خریده […]