Posts tagged with ‘دختران و پسران خداوند،عیسی’

1 Item

نان روزانه 30جولای 2020،دختران و پسران خداوند

by admin

دختران و پسران خداوند من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام ” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است . زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و […]