Posts tagged with ‘صدای خداوند،روح القدس’

1 Item

نان روزانه 15 فوریه 2020،شنیدن صدای خداوند

by admin

شنیدن صدای خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است سرنوشت ما چه خوب و چه بد در گرو این است که پیروی از چه صدایی را در زندگی خود بر پیشه کنیم. شنیدن صدای خداوند و اطاعت از آنچه او می گوید برای ما […]