Posts tagged with ‘قوت قیام ،زندگی ما،آمین، آمین، ب’

1 Item

نان روزانه 12 مارس 2020،قوت قیام در زندگی ما

by admin

قوت قیام در زندگی ما من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در لاویان 17 :11 آمده است ” زیرا حیات هر جاندار در خون است . ” زمانی که خون عیسی ریخته شد در حقیقت حیات […]