انجام اراده خداوند
بیائید شکر گزار باشیم
شکرگزاری روشی است برای اعلام آرامش مسیح که بر قلوب ما حکمرانی می کند. شکرگزاری روش ابراز کلام مسیح است که به وفور در ما ساکن است. شکرگزاری اصلی است که باید هدایت کننده تمامی کارهای ما باشد. ( کولسیان 3 : 15 – 17 را مطالعه کنید.) به سه آیه کوتاه اما مهم نگاه کنید. آیه اول تسالونیکیان 5 : 16 – 18 است
” شاد باشید پیوسته دعا کنید در هر وضعی شکرگزار باشید زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی
در این آیات سه راهنمایی ساده وجود دارد. شاد باشید. پیوسته دعا کنید در هر وضعی شکرگزار باشید. پولس در باره شکرگزاری در هر وضعیتی چنین می گوید : ” این اراده خدا برای شما در مسیح عیسی ” است. زمانی که ما شکرگزاری نمی کنیم ما در واقع اراده خداوند را انجام نمی دهیم به عبارت دیگر ما خارج از اراده خداوند قرار داریم. چقدر مهم است که این حقیقت را درک کنیم. چیزی که می خواهم درباره روحیه شکرگزاری بگویم این است که شکرگزاری فاکتوری ضروری برای پر بودن از روح القدس است. پولس می نویسد : ” آتش روح را خاموش مکنید . ” ( آیه 19 ) و این آن چیزی است که به کلیسای افسس می گوید : ” پس نادان نباشید بلکه دریابید که اراده خداوند چیست. مست شراب مشوید که شما را به هرزگی می کشاند بلکه از روح ( روح القدس ) پر شوید. ” ( افسسیان 5 : 17 – 18 ) پولس جمله ای مثبت را پس ازجملمنفی خود می گوید و این جمله درباره اراده خداوند است. اگر ما این حقایق را درباره اراده خداوند درک نکنیم نادان هستیم. هر کدام از این نصایح به یک اندازه اهمیت دارند. مست شراب شدن برای یک مسیحی کار اشتباهی است و به همان میزان پر نشدن از روح القدس نیز برای یک مسیحی اشتباه است. ما گاهاً چون افرادی مذهبی بیشتر بر آنچه منفی است تمرکز می کنیم. خود را مست شراب نمی کنیم اما آنچه مثبت است را نیز فراموش می کنیم که پر شدن از روح القدس است. ما باید از روح القدس پر شویم
خداوندا به خاطر تمام آنچه برایم انجام داده ای تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که با شکرگزاری اراده خداوند را در زندگیم محقق می سازم و نشان می دهم که روح القدس مرا پر ساخته است. زیرا من باید شکرگزار باشم. آمین