روشی فراتر از یک سری قوانین
با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام
بیائید به روشی که در عهد عتیق افراد خود را تقدیس می کردند نگاه کنیم . خداوند فرمود : ” خود را تقدیس کنید و مقدس باشید زیرا که من قدوسم …. ” ( لاویان 11 : 44 ) تمام باب 11 کتاب لاویان لیستی از قوانین پیچیده مذهبی است درباره خوردن و پوشیدن و آنچه فردی را نجس و ناپاک می گرداند. آنچه خداوند از قوم خود می خواهد این است: ” خود را تقدیس کنید ” ( لاویان 11 : 44 ) اما با نگاه به این باب در می یابیم که حفظ تقدس سخت و بسیار پیچیده بود و مستلزم انجام یک سری قوانین دشوار مذهبی بود
” از میان جنبندگان کوچکی که بر زمین می جنبند اینها بر شما حرامند . راسو ، موش ، هر نوع سوسمار از قبیل مارمولک سوسمار زمینی ، سوسمار معمولی ، بزمجه و آفتاب پرست . اینها از میان تمام جنبدنگان کوچک بر شما حرامند. هر که به مرده آنها دست بزند تا شامگاه نجس خواهد بود . ” ( لاویان 11 : 29 – 31
برای مثال بر اساس این قانون اگر موش در خانه شخص بمیرد و آن شخص آن موش را از دمش بردارد تا شامگاه نجس به شمار خواهد آمد. در ادامه این متن در باره این موضوع سخن می گوید که اگر لاشه هر یک از این حیوانات بر شئی یا لباسی بیافتد چگونه باید آن لباس یا شئی را طاهر کرد. حفظ تمام این قوانین مانند شغلی تمام وقت بود. خداوند فرمود : ” اگر در حفظ تمام این قوانین موفق شوید مقدس خواهید بود .” اما اگر شما می خواهید قدوسیت را از طریق انجام یک سری قوانین مذهبی بدست آورید نکته مهم اینجاست که باید همه آن قوانین را همیشه حفظ کنید. هرگز نمی توانید یکی از آن قوانین را تحت هیچ شرایطی حذف کنید. اما خدا را شکر می کنم که وی طریقی بهتر را برای ما برگزید و مهیا نمود. زیرا حفظ تمام این قوانین برای انسان های گناهکار غیر ممکن است
خداوند پر از رحمت، تو رابه خاطر خون نجات بخش عیسی شکر می کنم . اعلام می کنم که نقشه و هدف تو این است که مرا مقدس بگردانی اما نه با حفظ یک سری قوانین بلکه با خون عیسی که از طریق آن من تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای خداوند جدا شده ام. آمین