فرمان آسایش خداوند
مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم
لیستی از برکات و لعنت ها در تثنیه باب 28 وجود دارد. برکات با این واژه ها آغاز می شوند ” اگر صدای یهوه خدای خویش را به دقت بشنوید ” (از آن اطاعت کنید ) تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت. لعنت ها با این واژه ها آغاز می شود : ” اما اگر صدای یهوه خدای خویش را نشنوید تا به هوش بوده تمامی فرمان ها و فرایض او را که من امروز به شما امر می فرمایم به جا آورید آنگاه همۀ این لعنت ها بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت. ( آیه 15 ) لعنت ها و برکات به توجه یا عدم توجه به صدای خداوند بستگی دارد. پرستش ابزاری است که خداوند مقرر فرموده تا بتوانیم در حین آن به نگرشی صحیح دربارۀ ارتباط مان با خداوند دست یابیم و از طریق آن بتوانیم صدای خدا را بشنویم. یعنی اگر ما دارای فاقد روحیه پرستش باشیم نخواهیم توانست صدای خداوند را بشنویم و در شنیدن صدای خداوند است که ما به آسایش او وارد می شویم. بنابراین پرستش روشی برای دست یابی به آسایش است. تنها آنانی که واقعا می دانند چگونه باید خدا را پرستش کنند به آسایش واقعی دست یافته و از آن لذت خواهند برد. پس قوم خدا باید از آسایش شبات برخوردار شوند .” زیرا هر کس که به آسایش خدا داخل می شود او نیز از کارهای خود آسودگی می یابد همان گونه که خدا در آسود. ” ” پس بیائید به جد بکوشیم تا به آن آسایش راه یابیم مبادا از نافرمانی آنان سرمشق گیرد و در لغزد ” ( عبرانیان 4 : 9 – 11 ) کلام خدا به این حقیقت اشاره می کند که به خاطر نا فرمانی، قوم خداوند از ورود به آسایش الهی باز ماند. من نمی گویم که ما باید سبت را نگاه داشته یا یکشنبه ها را سبت خود اعلام کنیم، بلکه می گویم این نکته را فراموش نکنیم که خداوند به ما فرمان داده تا آرامی گیریم و به آسایش او وارد شویم. به این نتیجه رسیده ام که اگر هفت روز هفته سرم شلوغ باشد این باعث خشنودی خدا نمی گردد. علاوه بر آن مطمئن هستم که سلامت خود را با این همه کار به خطر می اندازم. برای همین خداوند در قلب من کار جدیدی آغاز کرد. من ایمان دارم که او می تواند در قلب شما نیز این کار را انجام دهد. این می تواند باعث شود که به طور طبیعی قوانین جاودانی و تغییر ناپذیر وی را نگاه دارید
خداوندا از تو به خاطر وعدۀ وارد شدن به آرامی تشکر می کنم . اعلام می کنم که من هر تلاشی می کنم تا به آن آسایش راه یابم تا مبادا از ورود به آسایش مسیح باز مانم . آمین