Uncategorized

9 Items

نان روزانه 16 اکتبر 2020،رشد و پیشرفت

by admin

رشد و پیشرفت بیائید کوشا باشیم در ادامۀ بررسی واژۀ ” کوشا بودن ” بیائید به آنچه نویسندۀ عبرانیان کمی جلوتر می گوید دقت کنیم ” آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امید تان تا به آخر نشان دهید و کاهل نباشید بلکه از کسانی سرمشق گیرید […]

نان روزانه 1 آگوست 2020, اسلحه کلام

by admin

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . وسوسه ای که شیطان علیه هر یک از ما به کار می برد دارای الگوی مشخصی است. اول اینکه او سعی می کند در ما نسبت به آنچه خداوند گفته ایجاد شک کند تا نسبت به این حقیقت که گناهان مان بخشیده شده […]

شکزگزاری ، ستایش ، پرستش

by admin

برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه،همراه با شکرگزاری، در خواستهای خود را به خدا ابراز کنید فیلیپیان۶:۴ هر گز بدون شکرگزاری هیچ چیز از خدا نخواهید درک پرینس

شکزگزاری ، ستایش ، پرستش

by admin

با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نباشید. همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. افسسیان  ۵:۱۵ وقتی که روح قدس در شمااست شماحمیشه برای همه چیز به عیسی مسیح شکر […]

شکرگزاری، ستایش،پرستش

by admin

در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است خواست خدا برای شما در مسیح عیسی.  اول تسالنیکیان5:8 اگر شما شکرگزار نباشید، در اراده خدا نیستید درک پرینس

نان روزانه 18 اکتبر 2016،پیشرفت در سعی و تلاش شخصی

by admin

پیشرفت در سعی و تلاش شخصی بیائید کوشا باشیم دعای زیبا و طولانی در کتاب امثال وجود دارد که حکم چراغ راهنما برای راهم بوده است. این دعا خلاصۀ روش دست یابی به ثروت و رفاه دائمی را بازگو می کند. یکی از شرایط را خداوند انجام می دهد و شرط دیگر را ما تا […]

برکتها

by admin

دلیل برکتها شنیدن صدای خدا و انجام گفته های اوست لعنتها نتیجهه نشنیدن صدای خدا و انجام ندادن گفته های اوست .این امتناع از شنیدن و اطاعت از صدای خدا، می تواند در یک کلمه خلاصه شود یعنی: تمرد – نه بر علیه انسان بلکه بر علیه خدا درک پرینس